• Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí objednávající se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:

Hotel AMBRA s. r. o., Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1, IČ: 29139627

(dále jen „prodávající“)

 

Webové rozhraní: hotel-ambra.cz

 

 1. Objednávající bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvede správně, a bude informovat zpracovatele o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Objednávající souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

 

 1. Zpracovatel zpracovává od okamžiku, kdy objednávající odešle online formulář, o objednávajícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historie objednávek, fakturace, dodací listy, doklady související se smlouvou a další poskytnuté osobní údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:

 

 1. a) plnění práv a povinností zpracovatele souvisejících s dodávkou služby nebo zboží,

 

 1. b) zasílání informací souvisejících se službami nebo zbožím zpracovatele,

 

 1. c) reakce na dotaz.

 

 1. V případě, že by se objednávající domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednávajícího nebo v rozporu se zákonem může:

 

požádat zpracovatele o vysvětlení;

požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Nevyhoví-li zpracovatel žádosti, má objednávající právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zpracováním osobních údajů objednávajícího může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje zpracovatelem bez předchozího souhlasu objednávajícího předávány třetím osobám.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Objednávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zasláním požadavku na e-mail info@hotel-ambra.cz

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu zpracovateli.